Disclaimer

Materiaal van deze site mag op geen enkele wijze worden gekopieerd, naar een andere computer worden verstuurd, op een elektronisch prikbord worden geplaatst, worden gewijzigd of op enigerlei wijze worden verspreid zonder schriftelijke toestemming vooraf door BMK groep verstrekt.

BMK groep tracht de website continue up-to-date te houden, maar geeft echter geen garantie of verklaringen ten aanzien van de juistheid van de verstrekte informatie. BMK groep accepteert geen aansprakelijkheid voor enige onjuistheden of ontbrekende informatie betreffende de inhoud van de site. Alle informatie kan, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment worden gewijzigd.

Alle software van derden die vanaf www.bmkgroep.nl of gerelateerde sites kan worden gebruikt/gedownload die door een derde wordt beheerd (en waarnaar op deze site wordt verwezen of waarnaar via deze site wordt doorgelinkt) valt onder de verantwoordelijkheid van die partij en niet onder die van BMK groep, die geen verantwoordelijkheid zal dragen of aansprakelijkheid zal erkennen ten aanzien van enige verliezen, schade, virussen of anderszins, welke kunnen ontstaan wanneer u dergelijke software downloadt/gebruikt.

© BMK Groep 2017