Debiteurenbeheer

Voorkom oninbare of achterstallige vorderingen op debiteuren met actief debiteurenbeheer

Voor veel ondernemers is debiteurenbeheer van ondergeschikt belang. Met consequent en alert debiteurenbeheer kunt u veel problemen voorkomen. U verbetert de cashflow en beperkt risico’s. Voor veel bedrijven een lastig onderdeel, omdat de focus vooral ligt op het eigen vakgebied. Wat tot gevolg heeft dat debiteuren te laat betalen en de liquiditeit onder druk komt te staan. Wilt u uw debiteurenbeheer uitbesteden? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. BMK Preventie kijkt naar het complete debiteurenproces, vanaf de opdrachtacceptatie tot facturatie en incasso. Door een optimale systematiek verminderen wij uw risico’s en verbeteren we uw cashflow.

Werkwijze debiteurenbeheer

BMK Preventie begeleidt u in het verbeteren van het debiteurenbeheer en het inbedden hiervan in uw financiële administratie. Desgewenst nemen wij specifieke, modulair inzetbare taken van u over.Wij bewaken uw debiteurenstand, zodat u zich volledig kunt richten op uw bedrijf. Als eerste maken wij een inventarisatie van uw actuele debiteurenstand en kijken we naar het tot dusver gevoerde incassobeleid. Na overeenstemming omtrent de gewenste aanpak, gaan we over tot het monitoren en tijdig incasseren van uw vorderingen. Uiteraard blijft u zelf eigenaar van de volledige debiteurenportefeuille. Als een debiteur niet tijdig betaalt kunnen wij na overleg met u overgaan tot een incassoprocedure. Uw klanten blijven gewoon op uw eigen rekening betalen, maar het is ook mogelijk dat er op rekening van BMK wordt geïncasseerd wat we periodiek aan u overmaken met verrekening van de kosten.

Advies en optimalisering

Wij gaan verder dan enkel debiteurenbeheer. Met het sluiten van een overeenkomst geven we tevens advies omtrent het interne debiteurenbeleid. Zo wordt er gekeken naar de Algemene Verkoopvoorwaarden, offerteomschrijvingen, het moment van factureren, etc. Alles in het belang van duidelijke afspraken met uw klanten en verbetering van uw liquiditeitspositie. We kunnen uw huidige systematiek voor debiteurenbeheer en credit management vrijblijvend analyseren en optimaliseren. Samen met u komen we tot een realistische opzet die u blijvend kunt inbedden in uw financiële administratie.

Debiteurenbeheer:

 • Verminderen van debiteurenrisico en verbeteren cashflow
 • Kostenbesparing op o.a. porto- en handelingskosten
 • Minder afschrijving
 • Modulair inzetbaar
 • Continuïteit met een vast laag uurtarief

Wilt u uw debiteurenbeheer uitbesteden en bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op
Voordelen BMK groep:
 • Persoonlijke aandacht
 • Vaste contactpersoon
 • Eigen juristen & incasso-advocaat
 • Ruim 40 jaar ervaring
 • Brede vakkundige kennis

Wat vinden onze klanten?

Aan het woord Pascal Bressers van Van Hooff Intern Transport

"In het verleden deden jullie al wat incassozaken voor ons.

Hier waren en zijn we nog steeds zeer tevreden over, met name het percentage wat BMK alsnog binnenhaalt die wij eigenlijk al zo goed als afgeschreven hadden. De verbazing dat jullie alsnog het geld binnen halen, waarvan wij verwachten, met de klantenkennis die we inmiddels hebben, dat deze als oninbaar afgeboekt zou moeten worden.

Met bovengenoemde ervaring met jullie hebben we dan ook besloten om het debiteurenbeheer aan jullie over te laten. In het begin was dit een enorme klus, omdat onze financiële afdeling door drukte en bezetting op de afdeling niet altijd tijd vrij had om daar de nodige aandacht aan te schenken. Na eenmaal door jullie die enorme achterstand bijgewerkt te hebben, qua schriftelijke en telefonische sommaties, zien wij direct dat dit effect heeft op onze liquiditeitspositie. Totaal openstaand saldo van onze debiteuren zien we met de dag afnemen en dat is niet het feit de we niet meer factureren maar vooral de aandacht die BMK aan de openstaande facturen spendeert. Dispuutfacturen die voor langere duur openstaan is nu verleden tijd. Daar wij ook een dienstverlenend bedrijf zijn en service facturen sturen naar onze klanten, heb je helaas altijd te maken met discussie facturen. Nu BMK daar kort op zit, kunnen wij snel intern schakelen m.b.t. deze dispuutfacturen, achterhalen wat het probleem is en daardoor blijven deze facturen niet meer lang liggen en vindt daardoor niet meer afboeking plaats dan nodig is.

Even in het kort de voordelen van BMK debiteurenbeheer:

 • Verbetering van onze liquiditeitspositie.
 • Minder afschrijving op dispuutfacturen, door snelle actie vanuit BMK.
 • Minder afschrijving op dubieuze debiteuren.

En met name zijn we zeer tevreden over de continuïteit, structuur en de korte lijnen met BMK, dit geeft ons meer tijd en ruimte om bezig te zijn waar wij goed in zijn."

© BMK Groep 2017